Skip to main content

Forsøg til et lexicon over danske, norske og islandske herde mænd, som ved trykte skrifter have giort sig bekiendte, saavelsom andre ustuderede, som noget have skrevet, hvorudi deres fødsel, betydeligste levnets omsttendigheder og død ved aarstal kortelig erindres, og deres skrifter, saavidt mueligt

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)